زلزله نگار

زلزله نگار

رایگاننرم افزارهای کاربردی و گجت
PEGI 3
دارای تبلیغات
info در این نرم افزار تبلیغات پخش می شود

حریم شخصی در زلزله نگار

لطفا این توافق نامه حفاظت از حریم شخصی را قبل از استفاده از زلزله نگار تولید شده توسط این گروه را مطالعه کنید تا از نحوه دریافت و استفاده ما از اطلاعات شخصی کاربر در هنگام عملکرد این خدمات این نرم افزار مطلع شوید.


این توافق نامه در تاریخ ٢١ دی ١٣٩۶ نوشته شده است.

اطلاعاتی که در ھنگام استفاده از سرویس ما دریافت می کنیم:
برای بھبود خدمات نرم افزار و تجربه کاربری، ممکن است از اطلاعات زیر برای جمع آوری و تحلیل برخی اطلاعات فنی استفاده کنیم:

- نام دستگاه
- نسخه سیستم عامل دستگاه
- شناسه دستگاه

اطلاعاتی که ھنگام ورود به حساب کاربری دریافت می کنیم:
در صورتی که با استفاده از اکانت گوگل خود به حساب کاربری این نرم افزار وارد شوید اطلاعاتی عمومی درباره شما را دریافت خواھیم کرد.
این اطلاعات دریافتی با توجه به تنظیمات حریم شخصی شما می
تواند متفاوت باشد.
ممکن است این اطلاعات را از حساب کاربری شما در گوگل برای حساب کاربری نرم افزار جمع آوری و ذخیره کنیم:

- نام و نام خانوادگی
- ایمیل
- عکس پروفایل
- شناسه حساب کاربری گوگل
- جنسیت

در صورتی که شما از حساب کاربری گوگل خود برای ورود به نرم افزار ما استفاده می کنید، باید توافق نامه حفاظت از حریم شخصی و قوانین استفاده از حساب گوگل خود را نیز مطالعه نمایید.