آثار وحشی بافقی

آثار وحشی بافقی

رایگاننرم افزارهای ادبی و هنری
PEGI 3
دارای تبلیغات
info در این نرم افزار تبلیغات پخش می شود

حریم شخصی در آثار وحشی بافقی

لطفا این توافق نامه حفاظت از حریم شخصی را قبل از استفاده از آثار وحشی بافقی تولید شده توسط این گروه را مطالعه کنید تا از نحوه دریافت و استفاده ما از اطلاعات شخصی کاربر در هنگام عملکرد این خدمات این نرم افزار مطلع شوید.


اطلاعاتی که در هنگام استفاده از سرویس ما دریافت می کنیم:

برای بهبود خدمات نرم افزار و تجربه کاربری، ممکن است از اطلاعات زیر برای جمع آوری و تحلیل برخی اطلاعات فنی استفاده کنیم:

• نام دستگاه
• نسخه سیستم عامل دستگاه
• شناسه دستگاه

اطلاعاتی که هنگام ورود به حساب کاربری دریافت می کنیم:

در صورتی که با استفاده از اکانت گوگل خود به حساب کاربری این نرم افزار وارد شوید اطلاعاتی عمومی درباره شما را دریافت خواهیم کرد. این اطلاعات دریافتی با توجه به تنظیمات حریم شخصی شما می تواند متفاوت باشد.

ممکن است این اطلاعات را از حساب کاربری شما در گوگل برای حساب کاربری نرم افزار جمع آوری و ذخیره کنیم:

• نام و نام خانوادگی
• ایمیل
• عکس پروفایل
• شناسه حساب کاربری گوگل
• جنسیت

در صورتی که شما از حساب کاربری گوگل خود برای ورود به نرم افزار ما استفاده می کنید، باید توافق نامه حفاظت از حریم شخصی و قوانین استفاده از حساب گوگل خود را نیز مطالعه نمایید.